5/5 (12 bình chọn)
pdids.net

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PDIDS

Ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử PDIDs (gọi tắt là “Ứng Dụng PDIDs”) là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (“TMĐT”)và khuyến mại trực tuyến được thiết lập bởi Công ty PD holdings, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 010837 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/07/2018 (“ PDIDs”).
Vui lòng đọc kỹ Quy chế hoạt động của Ứng dụng di động cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử PDIDs này (“Quy Chế”) trước khi thực hiện giao dịch trên Ứng Dụng PDIDs .

I. Nguyên tắc chung

 1. PDIDs là sàn giao dịch TMĐT và ứng dụng di động khuyến mại trực tuyến phục vụ nhu cầu bán, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và thực hiện các chương trình khuyến mại tới Khách Hàng (“Sản Phẩm”) theo các tính năng được phát triển và tích hợp trên Ứng Dụng PDIDs (“Tính Năng”).
 2. Quy Chế này áp dụng với các thành viên là các thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng và cung cấp dịch vụ trên PDIDs (sau đây gọi tắt là “Thương Nhân”) và các Khách hàng có đủ điều kiện tham gia giao dịch (“Khách Hàng”). Thương Nhân và Khách Hàng sau đây gọi chung là “Thành Viên”.
 3. Thương Nhân phải (i) có hoạt động thương mại hợp pháp; và (ii) ký hợp đồng với PDIDs để sử dụng dịch vụ TMĐT và/hoặc các dịch vụ khác trên Ứng Dụng PDIDs.
 4. Khách hàng tham gia giao dịch trên Ứng dụng PDIDs là (i)các cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Ứng Dụng PDIDs hoặc (ii) các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (“Khách Hàng”).
 5. Mọi hoạt động mua bán, cung cấp Sản Phẩm trên Ứng Dụng PDIDs phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp,Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến giao dịch cung cấp Sản Phẩm của Thương Nhân trên Ứng dụng PDIDs (“Giao Dịch”).
 6. Sản Phẩm được giao dịch trên Ứng Dụng PDIDs phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 7. PDIDs có quyền ghi âm và lưutrữ các nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng và Thương Nhân tới số tổng đài chăm sóc khách hàng của PDIDs; và (ii) các cuộc gọi từ chăm sóc khách hàng của PDIDs tới Khách Hàng và Thương Nhân (“Bản Ghi Âm”).Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Ứng Dụng PDIDs, tùy theo quyết định của PDIDs tại từng thời điểm.
 8. Bằng việc tham gia Giao Dịch trên Ứng Dụng PDIDs , Thương Nhân và Khách Hàng được xem là đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy Chế này và các bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực tại thời điểm Giao Dịch được thực hiện.
 9. Nội dung bản Quy Chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành Viên khi tham gia vào các giao dịch trên Ứng Dụng PDIDs phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy Chế này.

II. Quy trình giao dịch

 • Quy trình dành cho Khách Hàng
  Để xác lập giao dịch, Khách Hàng thực hiện các bước sau:
 • Bước 1: Khách Hàng tìm kiếm Sản Phẩm (hàng hóa, dịch, chương trình khuyến mại) theo nhu cầu trong các phân vùng dịch vụ tương ứng.
 • Bước 2: Khách Hàng xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm (số lượng, chủng loại, kích thước,…) để cho vào giỏ hàng (“Đơn Hàng”).
 • Bước 3:Khách Hàng rà soát lại các thông tin đặt hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng lựa chọn vào ô “Thanh toán” hoặc “Nhận mã giảm giá” để thanh toán Đơn Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Hàng và đồng ý với các Điều khoản và điều kiện giao dịch của từng Tính Năng tương ứng khi mua Sản Phẩm trên Ứng Dụng PDIDs .
 • Bước 4: Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Hàng theo quy định tại các Điều khoản và điều kiện giao dịch tương ứng.
 • Bước 5: Khách Hàng thực hiện thanh toán thanh toán cho Đơn Hàng.
 • Bước 6: Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo quy định tại các chính sách của Tính Năng tương ứng.
 • Bước 7:Các tranh chấp, khiếu nại phát sinh của Khách Hàng (nếu có) sẽ được g với loại Sản Phẩm đó.
 • Quy trình dành cho Thương Nhân
  Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và PDIDs (“Hợp Đồng”), theo đó, Thương Nhân thực hiện các bước sau đây:
 • Bước 1: Thương Nhân liên hệ, gửi yêu cầu để ký Hợp Đồng phù hợp với PDIDs .
 • Bước 2:Thương Nhân cung cấp thông tin, hình ảnh, nội dung, chính sách bán Sản Phẩm để đăng tải trên Ứng Dụng PDIDs theo quy trình tại từng Hợp Đồng với Thương Nhân.
 • Bước 3: PDIDs sẽ thu tiền củaSản Phẩm của Khách Hàng khi Sản Phẩm được giao dịch thông qua Ứng Dụng PDIDs và thanh toán cho Thương Nhân theo thỏa thuận tại Hợp Đồng.
 • Bước 4: Thương Nhân/PDIDs sẽ tiến hành việc cung cấp Sản Phẩm cho Khách Hàng tùy theo chính sách tương ứng với từng loại Sản Phẩm.
 • Bước 5:Thương Nhân/PDIDs sẽ phối hợp để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại,yêu cầu của Khách Hàng trên nguyên tắc Thương Nhân sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm được cung cấp.

III. Các Chính sách

 1. Chính sách giao nhận vận chuyển
  1.1. Đối với các Sản Phẩm là các Phiếu quà tặng/phiếu mua hàng điện tử(E-Voucher), vé điện tử (E-ticket) và các sản phẩm, dịch vụ điện tử khác: Sản Phẩm sẽ được gửi qua tin nhắn SMS, E-mail và/hoặc tới Tài khoản Ứng Dụng PDIDs được cài đặt trên thiết bị di động của Khách Hàng. 1.2.Đối với các Sản Phẩm vật lý khác: sẽ được vận chuyển theo chính sách, Điều khoản và điều kiện, của các Tính Năng tương ứng với Sản Phẩm được giao. Trừ khi được áp dụng riêng cho từng Sản Phẩm, Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển Sản Phẩm.
 2. Chính sách bảo hành
  2.1. Việc bảo hành được thực hiện theo chính sách và quy định của Nhà sản xuất và/hoặc Thương Nhân cung cấp Sản Phẩm trên nguyên tắc: (i) sản phẩm thuộc danh mục bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Thương Nhân, (ii) sản phẩm bị lỗi từ Nhà sản xuất; (iii) trong thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành, (iv) phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, bị tẩy xóa,sửa chữa, bôi bẩn. Nhà sản xuất và/hoặc Thương Nhân có thể áp dụng các quy định cụ thể hơn về chính sách bảo hành.2.2. PDIDs khuyến cáo Khách Hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì đối với Sản Phẩm có dự định mua. PDIDs sẽ không chịu trách nhiệm trong việc bảo hành bất kỳ Sản Phẩm nào.
 3. Chính sách đổi trả
  3.1. Khách Hàng và Thương Nhân toàn quyền thỏa thuận về việc đổi trả Sản Phẩm, trừ khi được quy định khác đi trong Điều khoản và điều kiện của Tính Năng tương ứng.3.2. PDIDs yêu cầu Thương Nhân cung cấp thông tin về chính sách đổi trả (nếu có) trên Ứng Dụng PDIDs và/hoặc website, ứng dụng, trang thông tin chính thức của Thương Nhân.3.3.Trường hợp mà Thương Nhân có chính sách đổi trả và được đăng tải trên Ứng Dụng PDIDs hoặc Khách Hàng cung cấp được bằng chứng chứng minh Khách Hàng và Thương Nhân có thỏa thuận về việc đổi trả thì PDIDs sẽ hỗ trợ Khách Hàng liên hệ Thương Nhân để được đổi trả Sản Phẩm và hoàn tiền cho Khách Hàng.3.4.PDIDs chỉ thực hiện việc hoàn tiền cho Khách Hàng sau khi có xác nhận từ Thương Nhân. Thời hạn hoàn tiền, đổi trả được quy định tại các Điều khoản và điều kiện của từng Tính Năng tương ứng.
 4. Chính sách đảm bảo an toàn giao dịch
  4.1. Hệ thống thanh toán trực tuyến trên Ứng Dụng PDIDs được cung cấp bởi các đối tác cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn ở Cổng thanh toán điện tử và dịch vụ Ví điện tử) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Thanh Toán”).Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật trong việc thanh toán trực tuyến đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Thanh Toán.4.2.Thành Viên không đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán, thông tin tài khoản/thẻ, mật khẩu và các thông tin xác thực khác của Giao Dịch với bất kỳ bên thứ ba nào bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào.PDIDs không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành Viên có thể gánh chịu trong việc để lộ các thông tin thanh toán.4.3. Thành Viên tuyệt đối không được trực tiếp hay gián tiếp sử dụng, phát tán bất kỳ chương trình, mã, công cụ hay hình thức nào khác để xâm nhập, can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của PDIDs và các Thành Viên khác. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và quy định của pháp luật.
 5. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân Khách Hàng
  Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi thực hiện Giao Dịch trên Ứng Dụng PDIDs sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin.

IV. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh

 1. PDIDs và Thương Nhân có trách nhiệm phối hợp tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến Giao Dịch trên Ứng Dụng PDIDs theo quy định tại Quy Chế này và Hợp Đồng giữa Thương Nhân và PDIDs.
 2. Khi phát inh tranh chấp, PDIDs đề cao và khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng thương lượng, hòa giải theo các bước sau:Bước 1: Khách Hàng/Thương Nhân có khiếu nại về Sản Phẩm cung cấp trên Ứng Dụng PDIDs phản ánh thông tin tới PDIDs qua email: cskh@pdids.net.Bước 2:Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của PDIDs sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng/Thương Nhân, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, PDIDs sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp đó.Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của PDIDs thì PDIDs sẽ đề nghị Các Bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 3. Sau khi tranh chấp đã được giải quyết xong thì Khách Hàng/Thương Nhân có trách nhiệm thông báo lại cho PDIDs.

V. Quản lý thông tin xấu

 1. Thành Viên không được phép sử dụng các Tính Năng, tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại trên Ứng Dụng PDIDs vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống,cấu hình, truyền tải thông tin của PDIDs và đối tác của PDIDs; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Thành Viên vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 2. Thương Nhân không được đăng trên Ứng Dụng PDIDs bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 3. Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của PDIDs, Đối Tác Thanh Toán và/hoặc Thương Nhân khác và/hoặc Khách Hàng khác và/hoặc các đối tác khác của PDIDs, dưới mọi hình thức.
 4. PDIDs có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Ứng Dụng PDIDs bằng các biện pháp cần thiết, gỡ bỏ, xóa, điều chỉnh các thông tin đăng tài không chính xác, không phù hợp hoặc vi phạm mà không cần có sự đồng ý trước của Thành Viên. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam.

VI. Quyền và nghĩa vụ của PDIDs

 1. Quyền của PDIDs
  1.1. Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;1.2.Yêu cầu Thương Nhân bán Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên trên Ứng Dụng PDIDs phải cung cấp giấy chứng nhận, giấy phép, chấp thuận đủ điều kiện kinh doanh đối với Sản Phẩm đó(trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).1.3. Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Ứng Dụng PDIDs;1.4.Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên Ứng Dụng PDIDs bất cứ thời điểm nào nếu PDIDs nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho Ứng Dụng PDIDs và/hoặc Thương Nhân khác trên Ứng Dụng PDIDs mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, PDIDs sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.1.5. Bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ đối với mọi tài sản trí tuệ của PDIDs thể hiện trên Ứng Dụng PDIDs theo pháp luật về sở hữu trí tuệ. Để làm rõ thêm, tài sản trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa,phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, mã nguồn liên quan và các tài sản trí tuệ khác liên quan đến Ứng Dụng PDIDs, không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã được đăng ký hay chưa (“Tài Sản TríTuệ”). Thương Nhân và Khách Hàng sẽ (i) không được nhận chuyển nhượng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc bất cứ quyền nào khác liên quan đến các Tài Sản Trí Tuệ và (ii) không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh, phân phát, hoặc dưới bất cứ hình thức nào sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, đăng ký hoặc công bố các Tài Sản Trí Tuệ mà không được PDIDs chấp thuận trước bằng văn bản.1.6. Các quyền khác theo quy định tại Quy Chế này, Hợp Đồng và pháp luật.
 2. Nghĩa vụ của PDIDs
  2.1. Đăng ký Ứng Dụng PDIDs với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.2.2. Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên Ứng Dụng PDIDs.2.3.Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên Ứng Dụng PDIDs được thực hiện chính xác, đầy đủ.2.4. Yêu cầu Thương Nhân cung cấp các thông tin theo quy định tại nghĩa vụ của Thương Nhân tại Quy Chế này.2.5.Nỗ lực tối đa để ngăn chặn và loại bỏ khỏi Ứng Dụng PDIDs những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh.2.6.Nỗ lực tối đa để loại bỏ khỏi Ứng Dụng PDIDs những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.2.7. Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.2.8.Hỗ trợ Khách Hàng và Thương Nhân trong việc giải quyết các khiếu nại,tranh chấp phát sinh liên quan đến Giao Dịch trên Ứng Dụng PDIDs sau khi tiếp nhận được thông báo từ Khách Hàng và/hoặc Thương Nhân. Mặc dù vậy,không có điều khoản nào tại Quy Chế này ràng buộc PDIDs phải là bên trung gian tổ chức việc giải quyết tranh chấp hoặc đưa ra phán quyết,quyết định cho tranh chấp giữa Các Bên.2.9. Trong mọi trường hợp, PDIDs không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên Ứng Dụng PDIDs, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của PDIDs.
 3. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
  3.1. PDIDs cam kết nỗ lực để hệ thống kỹ thuật của Ứng Dụng PDIDs được duy trì an toàn, ổn định và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ TMĐT.3.2. Mặc dù có quy định trên đây, PDIDs được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Ứng Dụng PDIDs không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tê liệt hệ thống thông tin, thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến,khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật PDIDs, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng.3.3.Khi thực hiện các giao dịch trên Ứng Dụng PDIDs, Khách Hàng, Thương Nhân phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn, PDIDs sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và Thương Nhân hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình xác lập giao dịch, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của PDIDs.

VII. Quyền và nghĩa vụ của Thương Nhân

 1. Quyền của Thương Nhân
  1.1. Được hỗ trợ đăng bài, giới thiệu, quảng bá về Thương Nhân và Sản Phẩm do mình cung cấp trên Ứng Dụng PDIDs theo quy định tại Quy Chế này và hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua bán, cung cấp Sản Phẩm trên Ứng Dụng PDIDs.1.2. Được bán,cung cấp các Sản Phẩm trên Ứng Dụng PDIDs theo quy định của Quy Chế, Hợp Đồng và giao dịch được xác lập giữa Thương Nhân và Khách Hàng.1.3. Các quyền khác theo quy định tại Quy Chế này, Hợp Đồng và pháp luật.
 2. Nghĩa vụ của Thương Nhân
  2.1. Cung cấp đầy đủ và chính xác cho PDIDs các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Thương Nhân khi đăng ký sử dụng các Tính Năng trên Ứng Dụng PDIDs.2.2. Cung cấp đầy đủ thông tin về Sản Phẩm cung Cấp trên Ứng Dụng PDIDs, bao gồm thông tin về đặc tính của Sản Phẩm, giá cả, điều kiện giao dịch, vận chuyển,giao nhận, phương thức thanh toán và các thông tin khác theo quy định pháp luật.2.3. Cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,giấy phép, chấp thuận đối với Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên bán trên Ứng Dụng PDIDs (trong trường hợppháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).2.4.Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về Sản Phẩm cung cấp trên Ứng Dụng PDIDs. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.2.5.Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.2.6. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Ứng Dụng PDIDs.2.7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.2.8.Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Thương Nhân trên Ứng Dụng PDIDs theo quy định tại Hợp Đồng ký với PDIDs và quy định của Quy Chế này;2.9. Tự chịu mọi trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên Ứng Dụng PDIDs;2.10. Có trách nhiệm đảm bảo Thương Nhân và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý của Thương Nhân không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà PDIDs hoặc Thương Nhân đang thực hiện để mua lại hàng hóa/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc GCN) mà Thương Nhân đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên Ứng Dụng PDIDs. Trường hợp PDIDs phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, PDIDs có quyền:(i) Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc(ii) Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc(iii)Khấu trừ mọi chi phí mà PDIDs đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và VinID;2.11. Bồi thường mọi thiệt hại thực tế phát sinh cho những thiệt hại mà PDIDs và/hoặc Khách Hàng và/hoặc Thương Nhân khác và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phải chịu do hành vi vi phạm quy định của Quy Chế này và/hoặc Hợp Đồng.2.12. Tuân thủ quy định của Quy Chế này, Điều khoản điều kiện của từng Tính Năng và quy định riêng cho từng Sản Phẩm (nếu có);2.13. Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Thương Nhân và PDIDs ;2.14. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VIII. Quyền và Nghĩa vụ của Khách Hàng

 1. Quyền của Khách Hàng
  1.1. Được đăng ký mở tài khoản Ứng dụng PDIDs.1.2.Được tự do mua các Sản Phẩm trên Ứng Dụng PDIDs, trừ trương hợp bị giớihạn khác đi theo quy định tại Quy Chế này hoặc theo chính sách riêng của Thương Nhân và PDIDs áp dụng cho từng Sản Phẩm tại từng thời điểm.1.3.Có quyền khiếu nại Thương Nhân với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến Giao Dịch xác lập trên Ứng Dụng PDIDs và quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng;1.4. Các quyền khác theo quy định của Quy Chế này và pháp luật.
 2. Nghĩa vụ của Khách Hàng
  2.1. Tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng nhập, mật khẩu Tài Khoản PDIDs theo quy định tại Điều kiện – Điều khoản PDIDs – Chươngtrình chăm sóc khách hàng thân thiết của Holdings. PDIDs không chịu trách nhiệm với Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác xuất phát từ việc Khách Hàng để lộ mật khật và tên đăng nhập.2.2.Khi thực hiện giao dịch trên Ứng Dụng PDIDs, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Ứng Dụng PDIDs là chính xác, cập nhật và đầy đủ;2.3. Bồi thường cho những thiệt hại mà PDIDs và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;2.4.Thông báo ngay với PDIDs theo hotline/email Chăm sóc khách hàng của PDIDs khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên Ứng Dụng PDIDs;2.5. Tuân thủ quy định của Quy Chế này, Điều khoản điều kiện của từng Tính Năng và quy định riêng cho từng Sản Phẩm (nếu có);2.6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

IX. Điều khoản áp dụng và cam kết

 1. Quy Chế này có hiệu lực và được áp dụng từ thời điểm được đăng tải trên Ứng Dụng PDIDs và/hoặc website http://pdids.net. Khách Hàng và Thương Nhân khi truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Ứng Dụng PDIDs đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Quy Chế này.
 2. PDIDs bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy Chế này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Ứng Dụng PDIDs và/hoặc website http://pdids.netvà không cần phải thông báo trước. khi Khách Hàng và Thương Nhân tiếp tục sử dụng Ứng Dụng PDIDs sau khi Quy Chế mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng và Thương Nhân chấp nhận với những thay đổi đó.
 3. Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều khoản và điều kiện của các Tính Năng có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều khoản và điều kiện.
 4. PDIDs, Khách Hàng và Thương Nhân cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 5. Mọi thắc mắc, yêu cầu tới PDIDs xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây
CÔNG TY SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC ĐẠT
 • Trụ sở: Tòa nhà 67 Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (08)98 828 122
 • E-mail: info@pdids.net
 • Tổng đài CSKH (8h00-18h00 hàng ngày)